Hoe componenten van vermogenselektronica hernieuwbare energie mogelijk maken

De vraag naar betrouwbare en groene stroomopwekking uit hernieuwbare energiesystemen (RES) neemt de laatste jaren toe. Veel landen hebben enorme inspanningen geleverd om hernieuwbare energiebronnen te installeren, zoals windenergie, fotovoltaïsche (PV) energie, waterkracht en biomassa. Van de verschillende hernieuwbare energiesystemen zijn windturbinesystemen (WTS) en PV-systeemtechnologieën nog steeds de meest veelbelovende technologieën, goed voor een groot deel van de opwekking van hernieuwbare energie en zullen naar verwachting verder uitbreiden.

We leven al in een wereld van gelijkstroom waar 70% van de elektriciteit wordt opgewekt met behulp van vermogenselektronica. Exponentiële groei van hernieuwbare energie is de afgelopen jaren mogelijk gemaakt, alleen dankzij technologische vooruitgang in ‘Power Electronics’-apparaten en hun vermogen om de stroomstroom te regelen. AstrolKWx zet zich in voor een groenere en schonere wereld van energie en onze PE-componenten vinden hun plaats in de verschillende toepassingen.

Halfgeleiders voor hernieuwbare energie

Halfgeleiders: de ruggengraat van vermogenselektronische systemen

Vermogenshalfgeleiderapparaten vormen de ruggengraat van vermogenselektronische systemen die ook veel belangrijke factoren van hernieuwbare energiesystemen aansturen, waaronder kosten, efficiëntie en betrouwbaarheid. De in een perspakket verpakte Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), in een module verpakte Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) en in een perspakket verpakte Integrated Gate Commutated Thyristor (IGCT) zullen de belangrijkste drijvende krachten zijn voor onder meer de volgende generatie windenergie toepassingen.

Weerstanden voor toepassingen op het gebied van hernieuwbare energie

Het niet installeren van een elektrische rem, het kiezen van de verkeerde remmaat of het gebruik van een onvoldoende regelstrategie kan ernstige gevolgen hebben voor de werking van windturbines en voor de levensduur ervan. De juiste dimensionering van een remsysteem in windturbines is een cruciale overweging om tot een veilig en betrouwbaar systeem te komen. Astrolkwx kan u helpen bij het kiezen uit een breed scala aan Danotherm-remweerstanden om een veilig en robuust systeem te ontwerpen.

Halfgeleiders voor de productie van waterstof

Waterstof wordt beschouwd als de schoonste energiebron ter wereld en zal naar verwachting een sleutelrol spelen bij het koolstofvrij maken van verschillende sectoren. De ontwikkeling van voedingen voor elektrolysers die in staat zijn om een lage gelijkspanning onder vermogensniveaus op megawatt-schaal te beheren, is van cruciaal belang voor deze snelle ontwikkeling. Astrolkwx heeft een breed scala aan krachtige IGBT’s en IGCT’s die een ideale keuze zijn voor elektrolyzertoepassingen.

Supercondensatoren voor peak shaving

Supercondensatoren kunnen in windenergiesystemen worden gebruikt voor peak shaving, met andere woorden: om grote stroomfluctuaties te verminderen. Ze zijn een goede keuze vanwege hun hoge laad- en ontlaadkarakteristieken. Supercondensatoren zijn vanwege hun lange levensduur uitermate geschikt voor gebruik in windenergietoepassingen. Als het hard waait, wordt energie opgeslagen in de supercondensator. Wanneer de windsnelheid verandert, begint de supercondensator te ontladen om het uitgangsvermogen van het systeem af te vlakken, waardoor een efficiënter uitgangsvermogen mogelijk wordt.

Astrolkwx is betrokken bij veel duurzame energieprojecten. Dankzij onze ervaring, technische kennis en ons uitgebreide productportfolio van A-merkproducten staan onze technische specialisten voor u klaar om u te helpen bij het kiezen van de meest efficiënte halfgeleider- of vermogensweerstand voor uw specifieke toepassing.