Home » Brands » morEnergy

morEnergy

Innovatief ingenieursbureau dat een bijdrage wil leveren aan de energierevolutie.

 • morEnergy biedt oplossingen voor elektriciteitsdistributienetten en hernieuwbare energiebronnen. Speciale aandacht gaat uit naar het bepalen van de impedantie van netaansluitpunten en -systemen.

  Het Duitse, in Hamburg gevestigde, bedrijf ontwikkelt spectrometrische instrumenten om de AC- en DC-netimpedantie in een breed spectrum in kaart te brengen, met 50 kHz als standaardspectrum tot 150 kHz. Ze bieden berekeningen voor stationaire en tijdelijke stabiliteit, het ontwerp van de verschillende controllers binnen de WTG en de optimale dimensionering van filters in energiecentrales. morEnergy biedt ook een oplossing voor het continu monitoren van DC (micro)grids, onder andere aan boord van schepen.

  Gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van elektriciteitsnetten

  Met hun oplossingen krijgt morEnergy nauwkeurig en gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van uw netwerk. Hiermee kunnen we precies bepalen hoeveel (duurzame) energieproducenten of -verbruikers er op het net kunnen worden aangesloten en de bijbehorende neteffecten voorspellen. Op verzoek kunnen we een grootschalig netwerkmonitoringsysteem opzetten met geautomatiseerde analyse.

  Hulp bij het ontwerpen en testen van duurzame energie

  morEnergy heeft meer dan 15 jaar ervaring in hernieuwbare energiebronnen. Wilt u nieuwe generatoren aansluiten op het net of heeft u een conceptuele vraag? morEnergy en Astrolkwx helpen u bij het ontwerpen, testen en oplossen van problemen rond PV-installaties, mariene microgrids en windturbines.

  Neem contact op met onze verantwoordelijke voor morEnergy

  Astrolkwx team member Peter van den Berg

  Peter van den Berg

  Peter's uitgebreide kennis van vermogenselektronica, elektronica en IT in combinatie met zijn kennis over toepassingen, met specialisatie in maritieme DC grids, maakt hem de perfecte sparringpartner voor elektrotechnici.

  Stuur je vraag naar

  Stuur ons je vraag