Home » Blogs » Solid-state DC Breakers voor een veilige werking van maritieme DC-systemen met lage inductie

Solid-state DC Breakers voor een veilige werking van maritieme DC-systemen met lage inductie

Veilige werking van maritieme DC-systemen met uitdagende en complexe topologieën

Astrol en Astrolkwx onderkenden de trend naar het implementeren van gelijkstroomnetwerken aan boord van schepen en de noodzaak van adequate beschermingscomponenten in een vroeg stadium (2014). Dit leidde tot de ontwikkeling van een volledig volwassen assortiment solid-state DC breakers (SSDCB’s). Gebruik onze solid-state DC Breakers voor een veilige werking van maritieme DC-systemen.

Hoe het begon

Het initiatief begon tien jaar geleden. We nodigden partners en klanten, uit de maritieme industrie, uit om hun vereisten te bespreken. Hierdoor ontstond een grondig begrip van hun uiteenlopende behoeften. Deze bijeenkomst resulteerde in een reeks elektrische en mechanische specificaties en toekomstige productvereisten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelheid, certificering, communicatie en stroom- en spanningswaarden.

Samen met onze partner Astrol is het productontwikkelingsproces gestart. Dit proces omvatte onderzoek, beoordeling, ontwerp, productie, testen en certificering. De eerste gecertificeerde DC breakers werden in 2019 op de markt geïntroduceerd. Sindsdien zijn zij geëvolueerd naar hogere classificaties met extra functionaliteiten in een uitgebreid assortiment van 1,5 kV (0,35 – 6 kA) IGBT-gebaseerde solid-state DC breakers.

Optimale oplossingen voor het mogelijk maken van multibus- en ringsystemen

Our solid-state breakers have demonstrated their capability in multiple applications, serving as bus tie and enabling zone protection in multi-bus and ring systems. With an extensive reference list of over 100 successfully deployed breakers, we contribute to the safe operation of fully electric, hybrid vessels and workboats (such as DP3 vessels) with improved sustainability. 

Onze solid-state DC breakers hebben hun capaciteiten in meerdere toepassingen bewezen, waarbij ze dienen als busverbinding en zone-bescherming mogelijk maken in multibus- en ringsystemen. Met een uitgebreide referentielijst van ruim 100 succesvol geïmplementeerde DC breakers dragen wij bij aan de veilige exploitatie van volledig elektrische, hybride vaartuigen en werkboten (zoals DP3 schepen) met verbeterde duurzaamheid.

Solid-state DC Breakers allow safe operation of maritime DC systems - Solid-state DC Breakers voor een veilige werking van maritieme DC-systemen

Referentie

Elektra, electric tugboat
Uitreikingen: Tugboat van het jaar 2022
Systeem integrator: Elkon
DC circuit bescherming: Astrol 1.25 – 3 kA DC breaker

Innovatieve maritieme systeemintegrators kiezen om de volgende redenen voor onze op IGBT gebaseerde oplossing: 

  • Toepasbaarheid in circuits met lage inductie zonder enige toegevoegde inductie.
  • Sluit de stroom af om schadelijke niveaus te bereiken vanwege de ultrasnelle onderbreking (8 – 10 µs).
  • DNV- en CCS-gecertificeerd.
  • Systeemonafhankelijke oplossing, toepasbaar in ieder merk en type aandrijfsystemen.
  • Compact en modulair ontwerp.
  • Groot stroombereik van 0,35 – 6 kA nominaal.
  • DC-spanning tot 1500 V DC nominaal.
  • DC-ringzonebeveiliging met foutisolatie en ride-through-mogelijkheid tijdens kortsluiting voor elke stroomrichting.
  • Enkelpolig bidirectioneel.

Welk type solid-state oplossing past bij uw toepassing?

Due to our strong and successful presence in the maritime market, we offer professional consultancy for the application of Astrol solid-state DC breakers in your DC system. Discover which of our solid-state DC breakers allow safe operation of your maritime DC systems.

Door onze sterke en succesvolle aanwezigheid in de maritieme markt bieden wij professioneel advies voor de toepassing van Astrol solid-state DC breakers in uw DC-systeem. Ontdek welke van onze solid-state DC breakers voor een veilige werking van uw maritieme DC-systemen zorgen.

Gebruik ons berekeningsbestand om de uitschakelstroom te schatten (I uit)

File download request

Please fill-out the form below to obtain acces to the file

Meer over onze solid-state DC breaker

Lees meer over hoe onze solid-state DC breakers optimale bescherming bieden voor uw DC-net of bekijk al onze beschikbare solid-state DC breakers in onze productcatalogus.

Meer over onze op IGBT gebaseerde solid-state DC Breaker voor maritieme toepassingen.

Neem contact op met onze specialist Aniket voor meer informatie over dit onderwerp

Astrolkwx team member Aniket Sarode

Aniket Sarode

Gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzamere wereld verhuisde Aniket naar Nederland. Hij is gespecialiseerd in de markten voor renewable energy waar onze halfgeleider-assemblies hun toepassing vinden.

Andere blogs geschreven door onze power electronics specialisten

Lees onze blogs

Stuur je vraag naar

Stuur ons je vraag