Continue en periodieke DC-netimpedantiemeting

morEnergy DC MoMe

De morEnergy ‘DC MoMe’ is de eerste meetoplossing voor DC-netten aan boord voor het live monitoren van stroomkwaliteit en netimpedantie.

Elektrisch gedrag van DC-netten

Het elektrisch gedrag van schepen met gelijkstroomnetten is relatief onbestudeerd en daardoor onbekend. Gelijkstroomnetten van schepen gedragen zich heel anders dan wisselstroomnetten vanwege het grote aantal stroomomvormers, het meer capacitieve gedrag en het ontbreken van nuldoorgangen in belastingsstromen.

Stroomkwaliteit en gezondheidsbewaking

DC-schepen met een groot aantal schakelende omvormers en constant veranderende belastingsomstandigheden moeten in realtime worden gecontroleerd op het schakelbord en de cabines om een veilige werking en onnodige activering van beveiligingsapparatuur te garanderen.

Tijd- en frequentieafhankelijke netimpedantie

Moderne AC/DC- en DC/DC-converters kunnen schakelen op een netresonantiefrequentie. De kennis van resonantiepunten kan dergelijk schakelen voorkomen en de levensduur van elektrische componenten zoals filters verlengen.

Technische specificaties DC MoMe

 • Gelijkspanningsmetingen tot 1.000 V piek tussen fase en nulleider of fase-naar-fase geleiders
 • Nauwkeurige stroommetingen tot 1.000 Apeak
 • Stroom- en spanningsrimpeldetectie tot 30 kHz
 • Netimpedantiemeting van 0 Hz tot 30 kHz
 • Power quality analyse volgens IEC 60092-101 en IEC CDTR 63282
  • Spanningstolerantie
  • Afwijking van cyclische spanningsvariatie
  • Spanningsrimpel
  • Snelle transiënten
 • Bovendien, volgens de normen van vandaag:
  • Stroomrimpel
  • Vermogensfactor
  • Spanningsonbalans in bipolaire systemen
  • Resonantiedetectie
  • Onder- en overspanningsdoorlaatbaarheid
 • Gezondheidsmonitoring en energiebeheer
 • Analyse van abnormale nettoestanden
 • Communicatie-interface: WLAN, LTE, Ethernet, USB en CAN
 • Tijdsynchronisatie via NTP of GPS
 • Realtime monitoring van de PQ-parameters via webinterface
 • Bedrijfsomgeving IP 20, 0 – °C
Meetoplossing DC-net

Toename: Systeemprestaties

Verminderen: Systeemenergieverlies

Vermijd: Resonantie-effecten

Periodieke monitoring van DC-netten

ONIS Online Network Impedance Spectrometer

Met de ONIS kunnen hoogfrequente netkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd. MorEnergy is gespecialiseerd in netimpedantiemetingen voor het opsporen van gevaarlijke resonanties in het frequentiebereik tot 500 kHz in het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen we problemen opsporen voordat ze systeem- of componentstoringen veroorzaken.

Technische specificaties ONIS

 • Spanningsbereik op de belastings- en detectieklemmen (spanning buitengeleider-buitengeleider) ± 70 tot max. 1000 Vpiek
 • 50 Vrms tot 690 Vrms
 • Meetcategorie belasting en sensoraansluitingen CAT IV 600 V tot 1000 V
 • 50/60Hz Vermogensfrequentie
 • Maximale stroom van belastingsaansluitingen 6 Apeak
 • Frequentiebereik impedantiemeting DC tot maximaal 500 kHz
 • ±5% meettolerantie van impedantiemetingen
 • Weergave van de netto impedantie als magnitude & fase en Nyquist-curve
 • Geautomatiseerde driefasige impedantiemeting
 • Klasse A meetnauwkeurigheid voor spanningsmetingen
 • Bemonsteringsfrequentie tot 1 MHz voor spanningsmetingen
 • Driefasige meetingangen voor spanningsmeting
 • Voedingsspanning van de ONIS 12 Vdc ± 1,2 Vdc, max. 5A 60W
 • Aansluiting via 5,5/2,1 holle plug
 • Voedingsspanning van de meegeleverde 12V voeding voor de ONIS 100-240Vac 50/60 Hz
 • Bedrijfsomgeving IP 20, 0-40°C, 75% RV
 • Maximale bedrijfshoogte < 2000 m boven zeeniveau
 • Afmetingen (LxBxH) 54 cm x 45 cm x 14,5 cm
 • Gewicht 13kg

ONIS Types

ONIS 600 Voor netwerken met spanningen tot 600 Vpeak (400 Vrms)

ONIS 1000 Voor netwerken met spanningen tot 1000 Vpeak (690 Vrms)

Frequentiebereiken:

ONIS Classic Frequentiebereik van DC tot 20 kHz

ONIS Premium Frequentiebereik van DC tot 150 kHz

ONIS Plus Frequentiebereik van DC tot 500 kHz