Home » Metaalfilmcondensatoren

Metaalfilmcondensatoren

Metaalfilmcondensatoren voor elektriciteitsnetten aan boord

Electronicon-condensatoren voor vermogenselektronica kunnen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, zelfs wanneer er extreem niet-sinusvormige spanningen en pulsstromen aanwezig zijn. Er zijn zowel AC- als DC-condensatoren beschikbaar. AC-condensatoren worden tijdens bedrijf periodiek opgeladen, terwijl DC-condensatoren periodiek worden opgeladen en ontladen zonder opnieuw op te laden.

De toepassing van AC-condensatoren

AC-condensatoren dienen als dempings- of snubbercondensatoren die in serie zijn geschakeld met een weerstand en zijn ontworpen voor het dempen van ongewenste spanningspieken die worden veroorzaakt door het zogenaamde draaggolfopslageffect tijdens het schakelen van vermogenshalfgeleiders. Wanneer ze worden toegepast als commutatiecondensatoren, worden ze parallel geschakeld aan een thyristor en ontworpen om de geleidende toestand ervan te doven. Omdat commuterende condensatoren periodiek en abrupt worden opgeladen, zal de piekstroom de RMS-waarde substantieel overschrijden. Bovendien worden AC-condensatoren gebruikt in laagontstemde of nauw afgestemde filtercircuits voor het filteren of absorberen van harmonischen.

Metaalfilm DC-condensatoren

Het toepassingsgebied voor DC-condensatoren is eveneens divers: afvlakcondensatoren helpen de AC-component van fluctuerende DC-spanning te verminderen. Ondersteunende condensatoren, DC-filters of DC-tussenkringcondensatoren worden gebruikt voor energieopslag in DC-tussenkringen, b.v. in frequentieomvormers voor meerfasige aandrijvingen, transistors en thyristoromvormers. Ze moeten zeer hoge stromen in korte tijd kunnen opvangen en weer afgeven, waarbij de piekwaarde van de stroom substantieel groter is dan de RMS-waarde.

Waarom kiezen voor de metaalfilmcondensatoren van Electronicon?

  • Meer dan 80 jaar ervaring in condensatoren
  • Hoge capaciteitsdichtheid met vijf keer de stroomsterkte van conventionele elektrolytische condensatoren
  • Eigen (in-house) metallisering van de folie
  • Zeer nauwkeurige lage FIT-waarden
  • Compacte afmetingen: doosvormig en cilindrisch

Componenten waar je op kunt vertrouwen

  • Lage inductantie
  • Zeer lage vermogensdissipatieverliezen
  • Hoge levensverwachting
  • Hermitisch afgesloten behuizing – kan onder extreme omstandigheden worden gebruikt
  • Break-action Mechanism (BAM) – een intern veiligheidsmechanisme

Metaalfilmcondensatoren toepassen in uw maritieme gelijkstroomsystemen?

Metaalfilmcondensatoren kunnen universeel worden gebruikt voor de assemblage van DC-buffercircuits met lage inductantie en DC-filters; met hun hoge energiedichtheid kunnen ze banken van in serie geschakelde elektrolytische condensatoren vervangen. De capaciteit in een DC-buffercircuit moet voldoende groot zijn om de optredende rimpelstromen aan te kunnen en af te vlakken. Het toepassingsgebied is breed en omvat (e-)transport, elektrische aandrijvingen, energetica, industrie, energievoorziening en de maritieme industrie.

Onze ervaren adviseurs adviseren u graag over het juiste product voor uw boordnet. Astrolkwx zorgt ervoor dat u altijd voldoet aan uw speciale elektrische en mechanische specificaties!

Neem contact op met onze specialist Peter voor meer informatie over dit onderwerp

Astrolkwx team member Peter van den Berg

Peter van den Berg

Peter's uitgebreide kennis van vermogenselektronica, elektronica en IT in combinatie met zijn kennis over toepassingen, met specialisatie in maritieme DC grids, maakt hem de perfecte sparringpartner voor elektrotechnici.

Stuur je vraag naar

Stuur ons je vraag