De toename van DC-netten aan boord van schepen

In samenwerking met KWx heeft het Zwitserse Astrol Electronic AG een solid-state 1.5 kV DC breaker ontwikkeld voor toepassing aan boord van schepen. Deze unieke technologie biedt maximale flexibiliteit voor DC-netwerken aan boord en biedt bescherming tegen kortsluitstromen in elk deel van het netwerk. Wij zijn verheugd mede te delen dat de 1.5 kV solid state DC breaker (0.5kA en 1.25kA) een DNV-GL type approval ontvangt. Daarmee zijn ze goedgekeurd voor toepassing aan boord van schepen.

De elektrificatie en vermogens aan boord van schepen nemen verder toe. Hybride en volledig elektrische schepen worden steeds populairder. Nieuwe en gerenoveerde schepen bevatten in toenemende mate duurzame energiebronnen en opslagsystemen, waaronder batterij-opslag. DC-netten zijn uitermate geschikt voor deze toepassingen. Een goede bescherming van het DC-net is van essentieel belang voor een veilige bedrijfsvoering.

1kV solid state DC-breaker

Schepen met een DC-net aan boord hebben bewezen op het hoogste energie-efficiëntieniveau te werken en tegelijkertijd de uitstoot van CO2, Nox en Sox te minimaliseren. Dit maakt aanzienlijke energiebesparingen mogelijk en verlaagt de operationele kosten.

Zoals gezegd zijn DC-koppelingen uitermate geschikt, maar veiligheid is een probleem. Een goede bescherming tegen kortsluitstromen en overbelasting is van essentieel belang. Wij zijn trots de oplossing te hebben: de Astrol 1Kv solid-state DC breaker switch.

DC-schakelaars voor maritieme toepassingen

Op basis van jarenlange ervaring in de productie van krachtige high-power switches voor uiteenlopende toepassingen heeft Astrol Electronic in samenwerking met KWx een reeks DC-schakelaars ontwikkeld voor de maritieme industrie. Deze ultrasnelle, solid state DC breaker switches beschermen de DC-netten aan boord tegen kortsluitstromen in ieder deel van het netwerk. Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk energiesystemen aan boord efficiënter te ontwerpen.

Schema DC solutions - 1.5 kV solid state DC breaker ontvangt DNV-GL type approval

Optimaliseer schip- en systeem up-time en beperk onderhoudskosten

De DC breaker switch-technologie garandeert maximale veiligheid aan boord. De beschikbaarheid van schepen en systemen aan boord stijgt terwijl onderhoudskosten en gevolgschade in geval van kortsluiting worden teruggebracht. Dit resulteert in een lagere total cost of ownership. Het modulair ontwerp maakt eenvoudige integratie binnen bestaande netwerken mogelijk. Deze technologie is toekomstbestendig aangezien de DC breaker-serie verder wordt uitgebreid tot 5 kA te. De certificering van de grotere modellen volgt in 2020.

Veiligheid en redundantie in gesloten bussystemen

Traditionele (DP) energiesystemen zijn ontworpen voor open bus-modus. Dit betekent dat deze systemen volledig gescheiden werken. Dit specifieke ontwerp is minder efficiënt, maar vaak noodzakelijk om veiligheidsredenen. Een gesloten bussysteem biedt een naadloze integratie van de systemen, is daardoor complexer en stelt hogere eisen aan de veiligheid. De DC-breaker maakt slimme oplossingen mogelijk met gelijkwaardige veiligheid, wat bijdraagt aan brandstofbesparing, lagere onderhoudskosten en een vermindering van de ecologische voetafdruk. De snelle afschakeltijden van de DNV-GL goedgekeurde DC-breaker maken een eenvoudiger validatie van de selectiviteitszones in aangesloten systemen mogelijk. Dit geldt ook voor fouttolerantie en live-kortsluitingstests van worst case fout scenario’s.

Een belangrijke stap richting een groenere en veiligere maritieme industrie.

Hoe is het allemaal begonnen?

In 2014 hebben we meer dan 20 maritieme bedrijven, voornamelijk scheepsbouwers en systeemintegrators, samengebracht om hun uitdagingen in de bescherming van het DC-net aan boord te bespreken. Wat zou de ideale oplossing zijn voor snelle afschakeling in geval van kortsluiting of overbelasting? Deze interactieve sessie gaf ons een duidelijk beeld van de marktbehoefte. De volgende stap was het vinden van een elektrotechnisch ingenieursbureau dat in staat was het product te ontwikkelen. Dit bracht ons nog dichter tot onze gewaardeerde Zwitserse leverancier Astrol Electronic AG. Veel engineering, ontwerpen testen zijn gedaan om een volledig assortiment solid state 1 kV DC-breakers te creëren.

Het ontwikkelingsproces van de DC-breaker switch is een perfect voorbeeld van hoe de driehoek klant, KWx en leverancier/partner samen de ontbrekende schakel heeft ontwikkeld in de bescherming van DC-netten aan boord. Een co-creatie waar we erg trots op zijn!

Meer over onze solid-state DC breaker

Lees meer over hoe onze solid-state DC breakers optimale bescherming bieden voor uw DC-net. Bekijk al onze beschikbare solid-state DC breakers in onze productcatalogus.

Meer over onze op IGBT gebaseerde solid-state DC Breaker voor maritieme toepassingen.